Siapa MAPIM

Salam,

Saya nak berkongsi sedikit info Siapa MAPIM?

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, singkatannya MAPIM adalah sebuah badan yang bergiat dalam pembangunan penerbitan ilmiah. Ahlinya terdiri daripada penerbit IPT awam, pusat penyelidikan, dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatankuasa sementara telah ditubuhkan pada 11 Julai 1996 hasil daripada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal DBP-IPT (5/96) yang diadakan di DBP Cawangan Sarawak. MAPIM dengan demikian berfungsi untuk membangun, mengembang dan menyelaraskan penerbitan ilmiah Malaysia dalam pelbagai bidang.

Rais.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*