Ratib Al-Haddad

Pebagai kelebihan dalam mengamalkan Ratib Al-Haddad. Banyak kisah berkisar berkkaitan Ratib ini di dalam meminta perlindungan Allah.

Ratib Al-Haddad ini mengambil nama sempena nama penyusunnya, iaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal. Daripada doa-doa dan zikir-zikir karangan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar Al-Ratib Al-Syahir (Ratib Yang Termasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadhan 1071 Hijriyah (bersamaan 26 Mei 1661).

Anda boleh mendengar Ratib Al-Haddad di blog saya. Lihat sidebar…

Sumber : http://alqadryoud.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*