Penggunaan str_pad() – Menempatkan string ditempat yang panjangnya ditentukan

Salam,

Kadangkala kita perlu membuat manipulasi string supaya kita dapat menempatkan sesuatu string di mana panjang string tersebut telah ditentukan.

Contoh:
Kita perlu memaparkan format RM 0010 sekiranya nilai RM 1 atau format RM 0100 sekiranya nilai RM 100 atau format RM 5000 sekiranya nilai RM 5000. Kita boleh tambah manual tapi kita perlu kenalpasti kedudukan dan bilangan string tersebut.

Di dalam PHP, terdapat fungsi tersedia untuk tujuan ini iaitu str_pad. Berikut contoh penggunaannya.

$input = "50";
echo str_pad($input, 4);           
// hasilnya "50  "
echo str_pad($input, 4, "0", STR_PAD_LEFT); 
// hasilnya "0050"
echo str_pad($input, 4, "0", STR_PAD_BOTH);  
// hasilnya "0500"
echo str_pad($input, 6 , "0");        
// hasilnya "5000"

Moga anda mudah faham dan selamat mencuba…

rais.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*