Oracle : SQL : Dapatkan bilangan huruf untuk perkataan

Berikut ialah contoh bagaimana mendapatkan bilangan huruf tertentu untuk satu string. Ini menggunakan fungsi string manipulation pada oracle. Pada database lain boleh cuba tapi mungkin syntax berbeza.

Contoh mendapatkan string secara langsung :
select length(‘muhamad rais bin abd halim’) – length(replace(‘muhamad rais bin abd halim’,’a’)) AS “Bil a” from dual;

result :

-------
| Bil a |
-------
|     5 |
-------

Atau boleh gunakan pada table yang ada dalam database. Contoh table Employees

select first_name, length(first_name) – length(replace(first_name,’a’)) “Bil a” from employees;

Selamat Mencuba.

rais.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*