Hide / Show div – jquery

Salam,

Kadang kala kita nakkan form yang lebih interaktif atau lebih user friendly. Dengan menggunakan javascript membolehkan pelbagai boleh dilakukan kerana javascript merupakan client side script di mana perlaksanaan dilakukan di browser.

Dengan penggunaan jquery memudahkan lagi perlaksanaan ini tanpa kita perlu membina skrip sendiri. Ini kerana jquery telah menyediakan fungsi-fungsi yang boleh digunakan sahaja. Tambahan pula, jquery telah membina fungsi-fungsi tersebut supaya sesuai dengan kebanyakkan browser.

Contoh skrip di bawah merupakan skrip menggunakan jquery bagi memapar dan menyorokkan perkara tertentu bilamana checkbox di klik.Contoh di bawah pula skrip HTML yang menggunakan skrip di atas.

Name:
Check to enter your email address:
Email Address:

Klik demo untuk lihat hasilnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*